divendres, 17 de febrer de 2017

Els ex-alumnes

Aquesta setmana ens han vingut a veure cinc ex-alumnes que van acabar 4t d'ESO el curs passat al Nou Patufet per explicar-los la seva experiència durant els primers mesos de Batxillerat. Vam pensar tant els nois i noies com jo que havia de ser una bona idea saber de primera mà com viuen el canvi d'etapa els alumnes quan surten de la nostra escola.

 

Van venir alumnes dels diferents batxillerats i de centres diversos. La xerrada estava pensada per a que els alumnes de 3r resolguessin dubtes al voltant de la preparació amb què se surt del Nou Patufet per a poder afrontar amb èxit un Cicle Formatiu o un Batxillerat. Expressament, vaig triar alumnes d'una classe amb característiques semblants a la dels vostres fills i filles, perquè els fos més fácil veure-s'hi reflectats. Penso que la xerrada va ser positiva, però prefereixo que siguin els vostres fills els qui us parlin de tot el que van explicar-los.

 

Tal i com us comentava l'altre dia, l'objectiu és que la certesa que tenim a l'Escola de la bona preparació amb què acaben l'ESO els alumnes del Nou Patufet us sigui transmesa a vosaltres, pares i mares, i als vostres fills. Aquesta certesa, com us deia, ens la proporcionen els bons resultats en les proves diagnòstiques de les competències bàsiques, l'èxit dels alumnes quan se'n van, tant els que fan Batxillerat com els que fan Cicles (sempre i quan treballin i s'ho prenguin seriosament, és clar), i la nostra pròpia observació de l'evolució dels nens.

 

En qualsevol cas, com que entenem que és necessari que siguin conscients d'aquests aprenentatges, hem volgut prendre decisions que col·laborin a aconseguir-ho. Per tant, a partir d'ara, al final de qualsevol tema de qualsevol matèria, els demanarem que dediquin una estona a escriure unes conclusions en les quals s'expliquin a ells mateixos allò que han après. La recopilació d'aquesta feina serà una bona eina per a reflexionar sobre tot allò que han après i també sobre tot allò que no hagin après.

 

Seguim treballant.

 

 


dimecres, 8 de febrer de 2017

Aprenem

Competències transversals: 

Les competències comunicatives: 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
2. Competències artística i cultural 

Les competències metodològiques: 

3. Tractament de la informació i competència digital 
4. Competència matemàtica 
5. Competència d'aprendre a aprendre 

Les competències personals:

6. Competència d'autonomia i iniciativa personal 

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
8. Competència social i ciutadana 


Això que llegiu més amunt, són ni més ni menys que els objectius que especifica el Departament d'Ensenyament que han d'assolir els alumnes de l'ESO per poder obtenir el títol. Per tant, totes les escoles de Catalunya han de vetllar per què els nois i noies siguin competents en cadascuna d'aquestes competències. Segons la Llei, doncs, totes són imprescindibles per a la consecució del títol de l'ESO.

I per què ho dic tot això? Si ho llegiu amb atenció, és absolutament innovador i recull alguns dels objectius en els que fan més èmfasi les noves metodologies educatives. El currículum oficial ja proposa com a condició sine qua non coses que sembla que hàgim inventat alguns docents arrauxats.

Per cert, i què diu el Departament que són les competències? La finalitat de l'educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar. La necessitat de plantejar com a finalitat educativa la millora de les capacitats de les persones per poder actuar adequadament i amb eficàcia fa que sigui imprescindible centrar el currículum en les competències bàsiques per aconseguir, en primer lloc, integrar els diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels coneixements. Ep! Això ho diu el Departament, i la veritat és que a nosaltres ens sembla una qüestió de sentit comú.

Però és clar, ja les treballem totes aquestes competències? S'assoleixen els objectius? Us poso dos exemples:

- La setmana passada, a Biologia van dur a terme una activitat que consistia a esbrinar quin és el funcionament de l'aparell digestiu a partir de tres articles relacionats amb el tema que va proporcionar-los la Núria. Tots vint van entregar la feina, i la valoració que ha pogut fer la professora del material elaborat pels alumnes és més que positiva. Aquest material és una prova tangible que ells han creat el material d'aprenentatge i que, a més, l'han interioritzat. 

Durant el procés, han treballat les competències lingüística (redacció dels escrits), Tractament d'informació i competència digital (recerca d'informació), competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (funcionament de l'aparell digestiu), autonomia personal i iniciativa (ells s'han fet càrrec i s'han corresponsabilitzat del seu propi aprenentatge).

- Divendres passat vam celebrar el Dia de la Pau. Sabeu en què consisteix l'organització del Dia de la Pau? Suposa organitzar un esdeveniment per a 280 persones. Per primer cop, el tutor de 3r, que aquest any sóc jo, va decidir quedar-se'n al marge, i probablement ha estat el Dia de la Pau més ben organitzat de la història de l'escola. Aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa, competència lingüística...

Són només dos exemples, i us en podria posar d'altres en que hi entrarien en joc les altres competències. La paradoxa de tot plegat és que precisament les escoles que, com nosaltres, mirem de fer les coses d'una altra manera, en realitat, són les que amb més rigor ens cenyim a un currículum oficial que avala la nostra opció.

Tinc la certesa que la formació que reben els vostres fills és excel·lent, i la tinc perquè en tinc proves, perquè hi ha un seguiment, perquè sé què passa quan marxen del Nou Patufet, perquè observem el dia a dia i ens assegurem que s'assoleixen els objectius. Estic molt tranquil i vull transmetre-us aquesta tranquil·litat a vosaltres.

Salut,

Xavi